Turn and Touch test (TAT)

The Turn and Touch test (TAT) is designed to me measure the ability to turn.

The patient is positioned facing a wall with the assessor standing next to and behind the patient being prepared to catch the patient if necessary. A sticker (post-it) with a marked x is placed on the wall. The patient is now instructed to turn, alternating left and right while touching the mark after each turn. After it is insured that the patient can perform the task correctly and safely, the patient is instructed to repeat six turns in alternating directions “as fast as possible, but without compromising safety or cause excessive discomfort”. This task is repeated after a short brake. Both trials of six turns are timed with a stopwatch. The TAT score is the fastest trial of the two which is performed without compromising safety or excessive discomfort.

Test description in danish

Du skal bruge
Fremgangsmåde

Et mærke (”post-it” med kryds markeret) placeres på en væg i patientens brysthøjde. Patienten instrueres i at stå med fronten mod væggen med fingeren på mærket. Tester placerer sig bagved patienten, så patienten kan gribes hvis patienten mister balancen.

Patienten instrueres i at rotere skiftevis mod højre og venstre og røre mærket på væggen efter hver rotation. Ved 2-5 prøverotationer i langsomt tempo sikres det at patienten kan udføre opgaven korrekt og sikkert.

Patienten instrueres nu i at udføre 6 rotationer skiftevis mod højre og venstre, så hurtigt som muligt, uden at falde eller blive udtalt svimmel. Tiden fra når patienten slipper mærket første gang til patienten rører mærket igen efter de 6 rotationer måles med stopur.

Efter en kort pause gentages de 6 rotationer.

Instruktion

”Du skal sætte fingeren på mærket og dreje skiftevis den ene og den anden vej. Sæt fingeren på mærket efter hver gang du har drejet”

Tester viser opgaven og patienten udfører 2-5 prøverotationer. Hvis nødvendigt korrigeres patienten.

”Godt, nu skal du dreje 6 gange, skiftevis den ene og den anden vej. Sæt fingeren på mærket efter hver gang du har drejet”

”Drej så hurtigt, som du kan, men uden at falde eller få det skidt. Du kan starte når du er klar”

Patienten udfører 6 rotationer og gives en lille pause indtil eventuel svimmelhed er forsvundet.

”En, to, tre, fire, fem, seks”

”Når du kan, skal du dreje 6 gange igen på samme måde. Du kan starte når du er klar”

Patienten udfører 6 rotationer igen.

”En, to, tre, fire, fem, seks”

Score

Det hurtigste forsøg af 6 rotationer angives som testresultat (antal sekunder, én decimal)

Noter