Adjusted Sit To Stand test (aSTS)

The Adjusted Sit To Stand test (aSTS) is designed to measure the ability to execute power.

The patient is seated on the edge of a height adjustable examination table with the feet in preferred position on the floor. The height of the examination table is now adjusted until the angle between the patient’s thighs is 22.5 degrees with horizontal. A device made from a Carpenter's level and two wooden angels is used for adjustment. The patient is instructed to stand up and sit down fast 2-4 times repeatedly. After a short rest the patient is instructed to stand up and sit down completely 6 times as fast as possible without compromising safety. The number of seconds to complete the task is measured from the moment the patient starts moving until sitting again after last stand. If the patient moves the feet after the initial height adjustment, readjustment can be necessary. Thus, the test is executed only when the adjustment is correct for the actual foot placement which the patient uses for executing the six timed stands from the examination table.

After a short breake the six fast sit to stands are repeated. The score of the aSTS is the fastest of the two trials.

Test description in danish

aSTS anvendes til at måle patientens evne til at udvikle kraft

Du skal bruge
 • Stop-ur
 • Behandlingsbriks, som kan justeres trinløst i højden
 • Minivaterpas monteret på 22,5 gr. vinkler
Fremgangsmåde

Patienten placeres siddende på kanten af behandlingsbriksen. Patienten rejser og sætter sig én gang, så patienten placerer fødderne i foretrukne position for at kunne rejse sig. Højden på briksen justeres så oversiden af patientens lår er 22,5 grader med vandret. Til at justere højden anvendes et minivaterpas, som er monteret på vinkler. Når højden er korrekt justeret i forhold til patientens højde og anvendte fodposition rejser patienten sig først 2-4 gange i træk med hænderne krydset foran brystet. Det sikres at patienten rejser sig helt op og at opgaven kan udføres sikkert.

Efter en kort pause rejser patienten sig 6 gange i træk, så hurtigt som muligt. Antallet af sekunder måles fra patienten starter med at læne sig frem fra siddende indtil patienten igen sidder efter de seks oprejsninger.

Efter en kort pause gentages de seks oprejsninger.

Instruktion

”Sæt dig her på briksen, lidt ude på kanten”

”Prøv at rejse dig og sætte dig igen”

Patienten rejser og sætter sig. Vinklen af patientens lår med vandret måles med vaterpasset. Briksen justeres op eller ned

”Prøv at rejse dig og sætte dig igen nogle gange i træk med hænderne krydset på brystet. Du skal rejse dig helt op hver gang”

Patienten rejser sig. Tester sikrer sig at vinklen af patientens lår fortsat er korrekt og justerer briksen hvis nødvendigt.

”Nu skal du rejse dig 6 gange i træk, så hurtigt som du kan. Du skal rejse dig helt op hver gang”

Tester viser hvordan patienten skal rejse sig hurtigt helt op.

”Du kan starte når du kan”

”En, to, tre, fire, fem, seks”

Efter 15-60 sekunders pause gentages 6 oprejsninger.

”Du kan starte når du kan”

”En, to, tre, fire, fem, seks” 

Score

Det hurtigste forsøg af de 6 oprejsninger angives som testresultat (antal sekunder, én decimal).

Noter
 • Patienten skal placeres på kanten af briksen, så patienten ikke kan støtte til briksen med haserne under oprejsningen. Som udgangspunkt placeres patienten således at kanten af briksen passerer midt under benene midt.
 • Patienten skal rejse sig helt op ved hver oprejsning. Patienten skal blot røre briksen når sætter sig. Hvis patienten ikke udfører opgaven korrekt, kan testen gentages efter en pause.
 • Det er essentielt, at briksen justeres til den korrekte højde. Dette kan kræve flere gentagelser, hvor patienten rejser og sætter sig og briksens højde justeres. Vær opmærksom på flere faktorer, som kan medføre fejljustering af briksen:
  • Vaterpasset skal placeres over distale del af låret.
  • Patienten hæl skal have gulvkontakt når vinklen måles. Det kan være nødvendigt at instruere patienten i at holde hælen i gulvet.
  • Nogle patienter flytter instinktivt foden frem, når vinklen placeres på deres lår. Dette er sandsynligvis for at ”hjælpe”, men ændrer låret vinkel. Det kan være nødvendigt at instruere patienten i at lade foden blive på samme sted eller at tester sætter sin egen fod foran patientens fod for at fiksere patientens fod.
  • Nogle patienter sætter sig længere ind på briksen når de har rejst sig. Hvis patienten fortsat ikke rører med haserne når rejser sig, kan briksen justeres til patientens foretrukne placering.
  • Vaterpasset er et fintfølende måleredskab. Små justeringer i briksens højde medfører store udslag på vaterpasset. Foretag realistiske justeringer. Det er ikke sandsynligt at højdeforskelle på < 1 cm. har væsentlig betydning for patientens præstation.
  • Hvis patienten er lav og briksen ikke kan justeres tilstrækkeligt ned, kan patienten placere fødderne på en flad kasse (fx 80x80x10 cm).