Reactive Four-Square Step Test (rFSST)

The Reactive Four-Square Step Test (rFSST) is designed to measure reactive stepping.

Two cords of 1 cm thickness are placed on the floor forming a cross and four squares.

The patient is instructed to walk across the cords following the directions commanded by the assessor. The assessor is standing behind the patient following his movements and being ready to catch the patient if necessary. When the assessor says “back” the patient must step backwards across the cord. When the assessor says “forward” the patient must step forwards across the cord. When the assessor says “side” the patient must step across the cord to the side where the cord is next to the patient. A new direction is commanded by the assessor as soon as the patients’ both feet have passed the cord and are touching the ground in the subsequent square. The patient is instructed to step as fast as possible, without touching the cords, with the body facing the same direction all the time and without compromising safety.

After practicing 3-5 steps in random direction two trials of changing squares 8 times are completed. The number of seconds is measured for both trails starting when the first command of direction is given and ending when the last step is finished both feet in the same square. The eight changes of squares are executed following a continues pattern moving from the outset square to subsequent squares returning to the outset square and repeating in reverse direction until returning to the outset square again. For each trial a different outset square and stepping direction for the first step is given by the rater. The patient can use any preferred stepping strategy completing the task, but with the body facing the same direction and with both feet touching the ground in the square before continuing to the subsequent square.

The faster of the two trials is used for the test score.

(This approach is like the original FSST but with the distinction that all squares can be used as the outset square. Consequently, the patient is unaware of the stepping directions before the actual commands are executed - Making the task reactive. Further, the patient is not allowed to turn and step forward crossing the cord next to or behind the patient – ensuring that stepping strategy is evaluated in all directions).

Test description in danish

rFSST anvendes til at måle patientens evne til at tage afværgeskridt.

Du skal bruge
  • Stopur
  • To snore med ca. 2 cm. tykkelse minimum 1,5 meter lange.
Fremgangsmåde

De to snore placeres på gulvet, så de former et kors og fire felter. Patienten er instrueret i at gå over snorene i den rækkefølge, som angives af tester. Når tester siger ”forlæns”, ”baglæns” eller ”sidelæns” skal patienten træde frem over snoren til næste felt i den anviste retning. Tester angiver en ny retning, så snart at begge patientens fødder rører gulvet efter et skridt. Patienten er instrueret i at udføre skridtene med fronten i samme retning, så hurtigt som muligt, uden at træde på snorene og uden at miste balancen. Tester placerer sig skråt bagved patienten så patienten kan gribes, hvis patienten mister balancen.

Først instrueres patienten i at tage 3-5 prøveskridt i forskellige retninger i langsomt tempo.

Derefter gennemfører patienten 8 retningsskift. Antallet af sekunder angives fra patienten gives første kommando til at begge fødder rører gulvet efter sidste retningsskift. Tester kommanderer de 8 retningsskift kontinuerligt, så patienten går fra startfeltet til øvrige felter for at komme tilbage til startfeltet, for derefter at gå i modsat retning rundt tilbage til startfeltet.

Patienten gentager de 8 retningsskift, men anvises et nyt startfelt og skridtretning for det første skridt.

Instruktion

”Jeg har lagt to snore ud på gulvet”

”Prøv at se om du kan gå over snorene forlæns, sidelæns og baglæns”

Patienten går over i forskellige retninger

”Godt! Nu kommanderer jeg lidt med dig. Når jeg siger forlæns, skal du gå forlæns over snoren. Når jeg siger baglæns skal du gå baglæns over snoren. Og når jeg siger sidelæns skal du gå sidelæns over den nærmeste snor”. "

Gå så hurtigt, som du kan, i den retning jeg angiver. Uden at træde på snoren".

Patienten udfører første forsøg (kommandoer er angivet med udgangspunkt i at startfeltet er nederst til venstre).

”forlæns”

sidelæns” (mod højre)

”baglæns”

”sidelæns” (mod venstre)

”sidelæns” (mod højre)

”forlæns”

”sidelæns” (mod venstre)

”baglæns”

Antal sekunder for første forsøg noteres eller huskes.

Patienten bringes til et nyt felt som startfelt (her nederste til højre)

”sidelæns” (til højre)

Andet forsøg gennemføres

”sidelæns” (til venstre)

”forlæns”

”sidelæns” (til højre)

”baglæns”

”forlæns”

”sidelæns” (til venstre)

”baglæns”

”sidelæns” (til højre)

Score

Det hurtigste af de to forsøg angives som testresultat (antal sekunder, én decimal).

Noter
  • Ved de indledende 3-5 prøveskridt, undgå da at patienten går i samme mønster som selve testen udføres ved (instruer fx: frem, tilbage, sidelæns, sidelæns tlbage)
  • Andre startfelter og første retningsskift end angivet ovenfor kan anvendes. Samme mønster af 8 retningsskift skal dog anvendes.
  • Det er vigtigt at patienten ikke forudsiger eller prøver at forudsige den retning, som kommanderes af tester, men blot følger kommandoen, så hurtigt som muligt. Derfor skal patienten placeres i et forskelligt startfelt ved hvert forsøg.
  • Patienten kan anvende foretrukne skridt strategi (fx tage flere mindre skridt), men med kroppen i samme retning og med begge fødder i samme felt før patienten går til næste felt.
  • Nogle patienter med markant nedsat evne til afværgeskridt kan have svært især at gå baglæns over snoren. Det noteres hvis patienten ikke, uanset hastighed, kan udgå at træde på snoren. Ved evt. opfølgende test efter genoptræning medtages det i evalueringen om patienten nu er i stand til at gå over snoren baglæns.
  • Testen udføres bedst uden gangredskab. Hvis det vurderes uforsvarligt uden, kan testen udføres med håndstok.