Test of Reference Frame Interaction in Balance (TRIB)

The Test of Reference Frame Interaction in Balance (TRIB) is designed to measure sensory orientation.

The TRIB built on the same framework as the CTSIB-m, but each item is extended to three variations of foot placement (shoulders with apart, parallel touching and one leg stance), each position with eyes open, eyes closed, on firm and a soft surface. Thus, the TRIB is comprised by 12 items.

The complete test is executed with the patient standing facing the room with the back approximately 0.5 meters from a wall. The rater is standing next to the patient keeping one arm around the patient’s shoulders without touching, but ready to catch the patient if necessary. First, the patient is instructed to stand with feet shoulders apart on the floor. If the patient manages to keep standing in this condition for 10 seconds, the patient is instructed to stand in the same position, but with eyes closed for 10 seconds. In continuation all foot positions are tested on the floor with eyes open and eyes closed and on a soft surface (Airex therapy pillow) with eyes open and eyes closed. The patient is given three trials in each condition and the best of the trials is noted for calculating the score. Only the number of seconds standing in each condition is used for calculating the score, but qualitative aspects can be noted as well. i.e. the amount and direction of sway, degree of dizziness and the patients balance strategy.

Essentially all conditions seldom need to be tested. If the rater already perceives that the patient is capable of standing without support the score of the first item can be noted without testing. Thus, it is assumed, if the patient can stand with feet together in one condition the patient is implicitly capable of passing the same condition with feet shoulders apart.

Three scores are calculated. The summarized score of the TRIB, which expresses the individuals overall sensory orientation capacity, is calculated from the sum of all scores divided with 120 seconds. Thus, the summarized score is a number between 0 to 1 with lower values reflecting lower capacity of overall sensory orientation.

Furthermore, two scores are calculated to measure to which extend the individual relies on a reference frame for balance oriented towards a stable support surface (base) versus orientation towards vision (visual). The "base" score is calculated as the mean difference between the number of seconds (of ten) the patient is able stand on foam versus un the floor in in otherwise equal items. The "visual" score is calculated as the mean difference between the number of seconds (of ten) the patient is able stand with eyes closed versus eyes open in otherwise equal items. Example: Base = 2.5, visual = 7.3 mean that the patient in average is able to stand 2.5 seconds shorter standing on a compliant surface compared with standing on a stable surface, and the patient in average is able to stand 7.3 seconds shorter whiteout vision compared with vision a viable. This patient is possibly more oriented towards a visual dependent balance strategy, because blocking vision affects the patient relatively more than challenging the patient´s base of support.

Even though the TRIB is composed by more items than the CTSIB-m, data on more than 900 balance impaired individuals referred to our clinic shows that the execution time is typically less than two minutes.

Test description in danish:

TRIB anvendes til at måle patientens sensoriske orientering

Du skal bruge
  • Stopur
  • Airex skumpude
Fremgangsmåde

Patienten instrueres i at stå med ryggen ca. 50 cm fra en væg. Patienten skal stå så stille som muligt i 10 sek. i 12 forskellige kombinationer af fodposition, øjne åbne og lukkede, samt på gulv og skumpude.

Alle kombinationer afprøves i nedenstående rækkefølge ved at patienten gives op til tre forsøg for hver kombination. Længste antal sekunder af 10 sekunder, som patienten kan stå i hver kombination, noteres.

På gulv, skulderbredde fodafstand, åbne øjne
På gulv, skulderbredde fodafstand, lukkede øjne
På gulv, samlede fødder, åbne øjne
På gulv, samlede fødder, lukkede øjne
På gulv, ét ben stand, åbne øjne
På gulv, ét ben stand, lukkede øjne
På skum, skulderbredde fodafstand, åbne øjne
På skum, skulderbredde fodafstand, lukkede øjne
På skum, samlede fødder, åbne øjne
På skum, samlede fødder, lukkede øjne
På skum, ét ben stand, åbne øjne
På skum, ét ben stand, lukkede øjne

Under hele testen placerer tester sig ved siden af patienten, med en arm om patienten uden at røre patienten, men klar til at gribe patienten hvis nødvendigt.

Instruktion

”Stil dig her med ryggen til væggen, et skridt fra væggen”

”Prøv at stå uden at miste balancen i 10 sekunder”

”Jeg har hele tiden en arm omkring dig og griber dig hvis du mister balancen”

Hvis patienten tager et skridt eller må gribes, gentages forsøget

”Prøv igen at stå uden at miste balancen i 10 sekunder”

Når tre forsøg eller 10 sekunders stand er gennemført anvises næste kombination

”Nu vil jeg gerne have, at du står… (med fødderne samlet. Mas fødderne helt sammen)”

Alle kombinationer anvises og afprøves i op til tre forsøg i ovenfor angivne rækkefølge.

 

Til notering anbefales nedenstående skema (EO: eyes open, EC: eyes closed, OLS: one leg stance):

TRIB

Gulv

Skum

EO

EC

EO

EC

Fri stand

 

 

 

 

Samlede

 

 

 

 

OLS

 

 

 

 

 
Score

For TRIB udregnes tre testscores.

Den summerede score udregnes som summen af maksimale antal sekunder (af 10 sekunder), som patienten kan stå i hver kombination divideret med 120. Den summerede score er således et forholdstal mellem 0 – 1, hvor 0 angiver lav sensorisk orienteringsevne og 1 angiver høj sensorisk orienteringsevne.

Desuden udregnes to scores, som indikerer i hvilken grad patienten er orienteret mod en visuel balancestrategi eller en balancestrategi orienteret mod stabil understøttelsesflade. ”Base” scoren udregnes som den gennemsnitlige forskel i sekunder (af 10 sekunder), som patienten er i stand til at stå henholdsvis på skum og på gulv. ”Visuel” scoren udregnes som den gennemsnitlige forskel i sekunder (af 10 skunder), som patienten er i stand til at stå henholdsvis med åbne og lukkede øjne. Eksempel: Base = 2,5 og visuel = 7,3 betyder at patienten i gennemsnit står 2,5 sekunder kortede tid på skum sammenlignet med på gulvet og at patienten i gennemsnit står 7,3 sekunder, kortede tid med lukkede øjne sammenlignet med åbne øjne. Denne patient er muligvis relativt mere orienteret mod en visuel afhængig balancestrategi, idet blokering af synet påvirker patientens præstation relativt mere end når patienten placeres på usikkert underlag.

I balanceprofilen angives alle tre testscores. Kun den summerede score anvendes i den grafiske fremstilling af balanceprofilen.

Noter
  • Hvis det er åbenlyst at patienten kan stå sikkert i en given kombination, kan denne angives som 10 sekunder score uden at kombinationen afprøves. Fx for patienter med relativt god balance kan tester vælge at patienten starter med samlede fødder. Hvis patienten kan stå med samlede fødder med åbne og lukkede øjne, forudsættes det også at patienten kan stå med skulder bredde fodafstand med åbne og lukkede øjne, og dette er ikke nødvendigt at afprøve.
  • Armplacering vælges af patienten.
  • Patienten skal anvende det foretrukne ben til ét ben stand. Hvis begge ben afprøves, tæller dette med i de tre forsøg
  • Det anbefales at notere antallet af sekunder, som patienten kan stå i hver kombination, i skemaet hyppigt nok til at tester kan huske patientens præstation. For nogle patienter vil det være nødvendigt at notere efter hver kombination er afprøvet. Det anbefales da, at patienten bringes til siddende eller sikkert stående mens tester noterer.