Patient information

Hvad er STABLE?

STABLE (Specific Training According to Balance Evaluation) er en systematisk metode til at forbedre balanceevnen gennem træning. Ved anvendelse af STABLE planlægges genoptræningen af din balanceevne på baggrund af en individuel balanceprofil. Balanceprofilen viser på hvilke områder, at din balanceevne er god og på hvilke områder, at din balanceevne er mindre god. Hvis din balanceevne skal forbedres, vil det ofte være en fordel at fokusere genoptræningen på de områder, hvor din balanceevne er mindre god.

Forskningsprojekt om balancetræning.

STABLE er en ny tilgang, som endnu ikke anvendes bredt i det danske sundhedssystem. Vi gennemfører derfor et forskningsprojekt, for at finde ud af hvordan STABLE bedst kan anvendes til genoptræning af balanceevnen og nedsætte risikoen for at falde. Du er derfor blevet indbudt til at deltage i projektet færre fald gennem fokuseret balancetræning.

I projektet deltager over 100 personer, som har nedsat balance.

Hvordan forløber projektet?

Hvis du vælger at deltage i projektet, vil dit forløb blive som angivet herunder.

  • Du har allerede været til en undersøgelse hos en fysioterapeut enten på Gentofte hospital eller Rigshospitalet. Her er din balanceevne blevet målt og du er muligvis allerede blevet instrueret i nogle øvelser for genoptræning af din balance, som du skal lave derhjemme hver dag.
  • Så hurtigt som muligt efter den første undersøgelse skal du komme til endnu en undersøgelse i Klinik for svimmelhed og fald på Gentofte hospital. Til denne undersøgelse vil din balanceevne igen blive målt på samme måde, som ved den første undersøgelse. Desuden måler vi også din balanceevne ved hjælp af avanceret elektronisk måleudstyr og vi noterer vigtige forhold, som har betydning for din balanceevne. Undersøgelsen forventes at vare 1-2 timer.
  • I 3 til 5 måneder efter undersøgelsen skal du nu træne din balanceevne ved hjælp af øvelser, som du udfører derhjemme hver dag. Du vil i perioden blive tilbudt 2-6 konsultationer hos den fysioterapeut som undersøgte dig første gang. Her vil dine øvelser blive gennemgået og muligvis justeret, hvis der er behov for dette.
  • Når din genoptræningsperiode er afsluttet, vil du igen blive indkaldt til en undersøgelse på Gentofte hospital. Til denne undersøgelse vil din balanceevne igen blive målt på samme måde som før, samt målt med avanceret elektronisk måleudstyr.
  • Gennem 3 måneder efter den sidste undersøgelse vil vi registrere hvordan din balanceevne er, og om du oplever at falde. Vi sender dig en sms-besked på din telefon hver uge og spørger om du er faldet. Hvis du svarer ”ja” til denne besked, kontakter vi dig per telefon og spørger dig om omstændighederne omkring dit fald. Hvis du er i stand til det, må du derfor meget gerne notere hvad du kan huske omkring dit fald. Især er det vigtigt at vide hvorfor du faldt og hvad der skete lige før du faldt.

Om alle omstændigheder kontakter vi dig per telefon ca. 3 måneder efter din sidste undersøgelse.

Hvorfor skal jeg være med i projektet?

Ved at deltage i projektet bidrager du med vigtig viden, som kan forbedre behandlingen for personer, som har nedsat balance, svimmelhed og er i risiko for at falde.

Vi har bedt dig om at være med i projektet fordi din balanceevne ikke er så god, som den kunne være og at vi mener, at den kan blive bedre gennem fokuseret balancetræning. Det er vores erfaring, at træning gennem STABLE tilgangen forbedrer balanceevnen og nedsætter risikoen for at falde, men fordi STABLE er en ny tilgang, er vi ikke klar over, hvor effektiv metoden er og hvordan de måletekniske egenskaber er for de målemetoder, som indgår i STABLE. Dette vil vi finde ud af i projektet.

Det er fuldstændigt frivilligt for dig, om du vil deltage i projektet. Hvis du vælger ikke at være med i projektet, kan du også blive tilbudt balancetræning, men vi vil ikke måle din balanceevne ved hjælp af elektronisk måleudstyr, vi vil ikke anvende dine resultater i vores beregninger og vi kontakter dig ikke efter at genoptræningen er gennemført.

Ønsker du mere information om projektet kan du kontakte projektleder Kasper Søndergaard.

Du kan desuden finde mere information om STABLE på "about STABLE", samt læse den fulde projektbeskrivelse på "research"